ANUNT CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL

Primăria Valea Ursului  cu sediul in localitatea  Valea Ursului , județul  Neamț organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi personal  contractual aprobat prin Hotărârea Guvernului  nr. 286/2011, modificat şi completat de Hotărârea Guvernului  nr. 1027/2014.

Denumirea postului:

1.Muncitor calificat – șofer microbuz școlar  post vacant contractual pe  perioadă nedeterminată.

Condiţii specifice de participare la concurs:

nivelul studiilor: – să fie absolvent scoală generală/școala profesională/liceu cu diplomă de bacalaureat;

– permis de conducere categoria B și D;

vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: 2ani

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă: – data de 23.08.2018 , ora 10,00 , la sediul Primăriei Valea Ursului

Proba practică:- data de 24.08.2018, ora10,00, la sediul Primăriei Valea Ursului

Proba de interviu:- data de 24.08.2018, ora 11,00, la sediul Primăriei Valea Ursului

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 10 zile lucrătoare  de la afișare, la sediul Primăriei Valea Ursului

Date contact: secretarul comunei telefon: 0233/763003.

Primar,

Smeria Viorel

download

Share This:

Bookmark the permalink.