Anunt licitatie publica

ROMANIA

JUDETUL NEAMT

COMUNA VALEA URSULUI

 

 

 

ANUNŢ

 

PRIVIND ORGANIZAREA UNEI LICITAŢII PUBLICE

pentru închirierea unui spaţiu in suprafaţa de 25 mp, situat in incinta clădirii ?Dispensar Medical Chilii”, proprietatea UAT Valea Ursului , domeniul public al comunei Valea Ursului , judeţul Neamț, cu destinaţie  punct farmaceutic ( Farmacie)

 

 

Primăria comunei Valea Ursului , cu sediul in strada Panait Donici nr. 1, comuna Valea Ursului , judeţul Neam’, tel: 0233/763003, organizează licitaţie publica pentru închirierea unui spaţiu, in suprafaţa de 25 mp,  situat in incinta clădirii Dispensar Medical Chilii”, judeţul Neamț, proprietatea UAT Valea Ursului , domeniul public al comunei Valea Ursului , cu destinaţie Farmacie , pe o perioada de 5 ani.

 

Condiţiile de participare : Sunt prevăzute in Caietul de sarcini, document ce poate fi achiziţionat pentru preţul de 100 de Iei, de la registratura Primăriei comunei Valea Ursului  intre orele 10.00-14.00.

 

Garanţia de participare: este in cuantum de 152 de lei. Garanţia dc participare se
restituie, in cazul ofertanţilor ale căror oferte nu au fost declarate castigatoarc, in termen de maxim 30 de zile lucratoare de la data semnării contractului de inchiriere.

 

Ofertele se vor putea depune la sediul Primăriei Valea Ursului  pana la data de 27.11.2019, ora 14:00.

 

LICITAŢIA VA AVEA LOC IN DATA DE 28.11.2019, ORA 10:00 LA SEDIUL
PRIMĂRIEI COMUNEI VALEA URSULUI .

 

 

Primar,

Viorel Smeria

 

 

 

 

 

 

 

Share This:

Bookmark the permalink.